ZWROTY

  • W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru.
  • Prawo to odnosi sie tylko i wyłącznie do kuponów tkanin, gdyż na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedającego o chęci zwrotu towaru , Kupujący winien odesłać towar na adres:
  • BINASSI, 00-367 Warszawa, ul.Kopernika 8
  • Zwrot wpłaty zostanie dokonany w ciągu ok. 5 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu, za pośrednictwem przelewu bankowego, na konto wskazane przez Kupującego w formularzu zwrotu.