POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma BINASSI będąca właścicielem serwisu internetowego www.binassi.pl, przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym binassi.pl. Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych naszych Klientów.

DOSTĘP DO SKLEPU ONLINE

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz produktów , wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia produktów pod wskazany adres.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online. W celu świadczenia na rzecz użytkowników sklepu online niektórych usług drogą elektroniczną, możemy zbierać zgody na wysyłanie Newslettera oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej Binassi.

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania sklepem . Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające sklep online.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klientów podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez sklep online możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze GIODO.

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających sklep internetowy www.binassi.pl oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu sklepu internetowego www.binassi.pl jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Binassiz siedzibą w Warszawie, ulica Kopernika 8/18, 00-367 – stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@binassi.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.

COOKIES

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszej Polityce odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu – Binassiz siedzibą pod adresem: ulica Kopernika 8/18, 00-367 Warszawa.

W ramach sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

Administrator sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

Administrator sklepu zastrzega sobie prawo zbierania oraz analizowania statystyk odwiedzin sklepu internetowego www.binassi.pl. Informujemy, że w niektórych przypadkach będziemy gromadzić informacje generowane automatycznie w czasie wizyt użytkowników na stronie internetowej www.binassi.pl lub otrzymane za pośrednictwem poczty email. Dotyczy to w szczególności wykorzystania logów na serwerze do gromadzenia adresów IP użytkownika oraz plików „cookie”, jak również znaczników nawigacyjnych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników sklepu na łamach niniejszego serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 30 maja 2015 roku.

KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze sklepu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@binassi.pl.